WORKHOPS

Going deeper..

Nästa workshop ”Kick Start” 25-27 sept

Fördjupningskurser som van variera i längd och intensitet görs ofta på helger med olika inriktningar.
Det kan exemplevis vara en så kallad ”Posture Clinic” som är en klass för att verkligen hitta rätt teknik eller ”Findning the flow” som handlar om att knyta andetaget till rörelsen, eller en ”Learning to Fly” där du lär dig grunderna till armbalanserande övningar.
Dessa klasser går att se på schemat & köpa/bokas på webshop..

För snabbast uppdatering följ oss på sociala media
#ducalmeyogalifestyle
@ducalmeyoga

3 Intensiva yogahelger i höst

25-27 september , 16-18 oktober samt 13-15 november
Fredag 15-18.30 / Lördag 13 -16.30 / Söndag 09.30-13.00

Läs mer här