POP UP & GÄSTLÄRARE

Klasser, workshops & utbildningar..

Vi välkomnar varmt gästlärare att hålla klasser, workshops och sina utbildningar på DuCalme.
Vissa av dessa klasser kommer du som medlem att kunna boka med ditt medlemskap och andra kommer du att kunna köpa i webshop.
Detta i syfte att du som medlem ska få tillgång till en bred kunskap och variation i utbud av klasser & lärare.

Håll utkik för detta på sociala media då vi försöker begränsa antalen mail vi skickar ut.
#ducalmeyoga / @ducalmeyoga

Välkommen!